התכנית - הקול על יזמות חברתית

חוות קיימא מהצלחה מקומית למודל ארצי

Episode Summary

מודל חברתי כלכלי של חקלאות בשיתוף הקהילה שמטרתו שילוב בני נוער ויצירת סביבה מתאימה והוגנת לבני נוער שאינם במסגרות קונוונציונאליות. המודל שוכפל לחמש חוות ברחבי הארץ.