התכנית - הקול על יזמות חברתית

נייל איט , מיזם תעסוקת נערות בסיכון עם גלית הרמל

Episode Notes

google.load("jquery", "1");
$( document ).ready(function() {
$('.RMCONTENT').prependTo(".podcast-description");
});