התכנית - הקול על יזמות חברתית

שילוב מתמודדי נפש בקהילה

Episode Summary

עירד אייכלר מספר על שילוב תעסוקתי וחברתי של מתמודדי נפש בקהילה

Episode Notes

google.load("jquery", "1");
$( document ).ready(function() {
$('.RMCONTENT').prependTo(".podcast-description");
});