התכנית - הקול על יזמות חברתית

פרק 56- נבחרת המיזמים של התוכנית החברתית של 8200

Episode Summary

שיחה עם שלוש חברות שהשתתפו בתוכנית המאיץ של 8200, נובוטוק- חברה להתמודדות עם גמגום, קליניק רנט- חברה להשכרת חללי טיפול רפואי לא מנוצלים, בריינטוק- חברה לאיתור ירידה בתפקוד מוחי