התכנית - הקול על יזמות חברתית

פרק 54- חברת לתמיכה בניצולות תעשיית הזנות

Episode Summary

פעילות עסקית חברתית לתמוך בנשים ניצולות תעשיית הזנות, מיזם מרתק שהוקם על ידי מתי אופליגר