התכנית - הקול על יזמות חברתית

הקרנות החברתיות של ביטוח לאומי עם דורלי ליבנסארט

Episode Summary

מה הן הקרנות של ביטוח לאומי? במי הן משקיעות? מהי הקרן לילדים ובני נוער בסיכון? המגזר הראשון, המדינה