התכנית - הקול על יזמות חברתית

- פרק יום הולדת לתוכנית עם איה נבון מדידה והערכה של עסקים חברתיים

Episode Summary

מה מודדים בעסקים חברתיים? על מה מסתכלים? איך נראה השדה?של העסקים החברתיים?