התכנית - הקול על יזמות חברתית

אחריות תאגידית עם נועם גדליהו

Episode Summary

מה זו אחריות תאגידית? איך ארומה מיישמת את האחריות התאגידית שלה? מה ההזדמנויות המתחבאות בשביל יזמים בשיתופי פעולה עם אחריות תאגידית של ארגונים?

Episode Notes

google.load("jquery", "1");
$( document ).ready(function() {
$('.RMCONTENT').prependTo(".podcast-description");
});