התכנית - הקול על יזמות חברתית

מוצר חברתי במגזר העסקי עם עינת אברהם

Episode Summary

מה זה מוצר חברתי? מה הוא פותר? מי יוזם מוצר חברתי? מה המודל העסקי?

Episode Notes

google.load("jquery", "1");
$( document ).ready(function() {
$('.RMCONTENT').prependTo(".podcast-description");
});