התכנית - הקול על יזמות חברתית

פרק 36 שכפול של מודלים חברתיים עם צור אורן

Episode Summary

צרכניות העיר, מודל של עסקים חברתיים כלכליים. מודל שנבנה לשכפול מראש. איך משכפלים? איך בונים מודל?

Episode Notes

google.load("jquery", "1");
$( document ).ready(function() {
$('.RMCONTENT').prependTo(".podcast-description");
});