התכנית - הקול על יזמות חברתית

פרק 33- כלים לקידום תעסוקתי בעסק חברתי

Episode Summary

איך משתמשים בכלים כמו ישיבת צוות, ראיון עבודה וכדומה כדי לקדם מטרות ושילוב תעסוקתי אצל מקבלי שירות

Episode Notes

google.load("jquery", "1");
$( document ).ready(function() {
$('.RMCONTENT').prependTo(".podcast-description");
});