התכנית - הקול על יזמות חברתית

פרק 32- יצוא ויבוא של מודלים חברתיים

Episode Notes

google.load("jquery", "1");
$( document ).ready(function() {
$('.RMCONTENT').prependTo(".podcast-description");
});