התכנית - הקול על יזמות חברתית

פרק 22- פילנתרופיה ועסקים חברתיים

Episode Summary

איך פילנתרופיה ופיתוח משאבים משתלבים? מתי כדאי להעזר בכספי תורמים? מה החלקים במיזם שצריכים לעמוד בפני עצמם?

Episode Notes

google.load("jquery", "1");
$( document ).ready(function() {
$('.RMCONTENT').prependTo(".podcast-description");
});