התכנית - הקול על יזמות חברתית

מושגי יסוד על יזמות חברתית ועסקים לשינוי חברתי

Episode Summary

מושגי יסוד על יזמות חברתית, מי הגופים הפעילים בעולם החברתי? מה סוגי ההתאגדות של עסקים לשינוי חברתי?

Episode Notes

google.load("jquery", "1");
$( document ).ready(function() {
$('.RMCONTENT').prependTo(".podcast-description");
});